Mã hóa là một quá trình mã hóa thông tin bằng thuật toán xáo trộn dữ liệu, gây khó khăn cho bất kỳ ai không có chìa khóa để giải mã hoặc giải thích nó. Kỹ thuật mã hóa được các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức khác sử dụng rộng rãi để bảo vệ thông tin nhạy cảm được lưu trữ hoặc truyền tải điện tử.

Thuật toán mã hóa được sử dụng để chuyển đổi tin nhắn hoặc tệp thành định dạng không thể đọc được nếu không có khóa liên quan. Khi được sử dụng trong các hệ thống truyền thông, thuật toán mã hóa được sử dụng để bảo vệ thông tin trao đổi khỏi bị truy cập trái phép. Người gửi mã hóa tin nhắn bằng thuật toán mã hóa và khóa mà chỉ họ và người nhận dự kiến mới biết. Người nhận sau đó sử dụng khóa của họ để giải mã tin nhắn.

Ngoài ra, các thuật toán mã hóa hiện đại được thiết kế với mục tiêu làm cho gần như không thể giải mã được tin nhắn được mã hóa nếu không có khóa liên quan, bất kể tài nguyên máy tính có sẵn của kẻ tấn công. Khi sức mạnh tính toán tăng lên thì độ bảo mật được cung cấp bởi các thuật toán mã hóa cũng tăng theo.

Mặc dù vậy, mã hóa vẫn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công thông thường như tấn công vũ phu, trong đó kẻ tấn công có thể có quyền truy cập vào tài nguyên máy tính không giới hạn và thực hiện nhiều lần cố gắng đoán khóa dùng để giải mã tin nhắn.

Ngoài ra, các thuật toán mã hóa cũng có thể bị tấn công khi kẻ tấn công khai thác một lỗ hổng chưa được tiết lộ trong thuật toán mã hóa. Điều này được gọi là một cuộc tấn công "phân tích mật mã".

Việc sử dụng mã hóa là một phần ngày càng quan trọng trong cuộc sống số của chúng ta và là trụ cột cơ bản của bảo mật thông tin.

Chọn và mua proxy

Tùy chỉnh gói máy chủ proxy của bạn một cách dễ dàng với biểu mẫu thân thiện với người dùng của chúng tôi. Chọn vị trí, số lượng và thời hạn dịch vụ để xem giá gói tức thì và chi phí trên mỗi IP. Tận hưởng sự linh hoạt và thuận tiện cho các hoạt động trực tuyến của bạn.

Chọn gói proxy của bạn

Chọn và mua proxy