Giải Thích Proxy Xoay

Trong bài viết này, bạn sẽ hiểu biết toàn diện về proxy luân phiên, bao gồm chức năng, lợi ích, ứng dụng và hạn chế của chúng. Tìm hiểu cách các proxy này tự động thay đổi địa chỉ IP để tăng tính ẩn danh và bảo mật trực tuyến, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các tác vụ yêu cầu mức độ riêng tư cao, chẳng hạn như quét web, quét web và truy cập các trang web từ nhiều địa chỉ IP […]

Đọc thêm...
Giải thích về proxy tĩnh

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu proxy tĩnh là gì, những loại nào có sẵn, chúng khác với proxy động (xoay) như thế nào cũng như những nhiệm vụ mà chúng phù hợp và không phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến vị trí thực tế của họ, loại địa chỉ IP họ sử dụng cũng như những ưu và nhược điểm của việc sử dụng proxy tĩnh. Ngoài ra, […]

Đọc thêm...