Proxy IPv4 và IPv6 là gì?

Có một số khác biệt đáng kể giữa proxy IPv4 và IPv6. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày những điểm quan trọng nhất và thảo luận xem liệu có đáng mua proxy IPv6 hay không. IPv4 và IPv6: Sơ lược về thông tin quan trọng nhất IPv4 là phiên bản thứ tư của cái gọi là Giao thức Internet. Giao thức tạo thành một tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng […]

Đọc thêm...