พร็อกซี IPv4 และ IPv6 คืออะไร?

มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างพร็อกซี IPv4 และ IPv6 ในบทความนี้ เราจะนำเสนอประเด็นที่สำคัญที่สุดและอภิปรายว่าการซื้อพร็อกซี IPv6 นั้นคุ้มค่าหรือไม่ IPv4 และ IPv6: ข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดโดยสรุป IPv4 คือเวอร์ชันที่สี่ของสิ่งที่เรียกว่า Internet Protocol โปรโตคอลก่อให้เกิดทางเทคนิคที่สำคัญ […]

อ่านเพิ่มเติม...