ยินดีต้อนรับสู่ ProxyCompass! ข้อกำหนดในการให้บริการ (“ข้อกำหนด”) นี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งาน ProxyCompass ของคุณ รวมถึงซอฟต์แวร์ บริการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เรามีให้ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ด้วยการใช้บริการของเรา คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

1. คุณสมบัติ

หากต้องการใช้บริการของเรา คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับ ProxyCompass ได้ ในการใช้บริการของเรา คุณยืนยันว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เหล่านี้

2. กฎการบริการ

เมื่อใช้บริการ คุณตกลงที่จะไม่:


– คัดลอกหรือแบ่งปันส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการต่อสาธารณะ
– ส่งสแปมหรืออีเมลไม่พึงประสงค์
– รบกวนการรักษาความปลอดภัยของบริการหรือความสมบูรณ์ของระบบ
– โอเวอร์โหลดโครงสร้างพื้นฐานของเราอย่างไม่สมเหตุสมผล
– อัปโหลดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายผ่านบริการ
– เก็บเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการ
– แอบอ้างบุคคลอื่นหรือกระทำการฉ้อโกง
– รบกวนการทำงานของบริการ
– ใช้วิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึงเนื้อหาของบริการ
– หลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ
– ขายต่อหรือแจกจ่ายบริการโดยไม่มีข้อตกลง
– มีส่วนร่วมในการละเมิดความปลอดภัยหรือการหยุดชะงักของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
– ใช้บริการเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
– ใช้บริการสำหรับการโจมตีด้วยกำลังดุร้าย

2.1 ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการข้อร้องเรียน

ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2024 เป็นต้นไป เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม $30 สำหรับการสืบสวนเรื่องร้องเรียนแต่ละรายการ เนื่องจากความต้องการด้านการบริหารจัดการและการสืบสวนที่เพิ่มขึ้น ค่าธรรมเนียมนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสืบสวนและไม่ได้ลบล้างการละเมิดกฎ

เมื่อได้รับการร้องเรียน เราจะตรวจสอบอย่างละเอียด แจ้งให้ลูกค้าทราบ และปล่อยให้พวกเขาตอบกลับ

หลังการตรวจสอบ เราจะออกใบแจ้งหนี้ บริการจะดำเนินการต่อหลังจากชำระเงินภายใน 3 วัน โดยไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎ

สำหรับการละเมิดที่รุนแรงหรือซ้ำหลายครั้ง เราอาจหยุดบริการโดยไม่มีการคืนเงิน โดยเน้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของเราอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นธรรม

อาจมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมหากลูกค้าป้องกันปัญหาในอนาคตในเชิงรุกตามดุลยพินิจของเรา

3. นโยบายการคืนเงิน

ProxyCompass เสนอการรับประกันคืนเงินภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ การคืนเงินนี้จะดำเนินการในลักษณะเดียวกับรูปแบบการชำระเงินเดิม เพื่อดำเนินการคืนเงิน โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา

โปรดทราบว่าเราตรวจสอบจำนวนคำขอคืนเงินอย่างเข้มงวด ในกรณีที่มีการร้องขอคืนเงินมากเกินไป โดยเฉพาะมากกว่าสามครั้งภายในหนึ่งเดือน ProxyCompass ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน

หลังจากกรอบเวลา 24 ชั่วโมง ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ การคืนเงินภายใต้สถานการณ์เหล่านี้จะถือเป็นเครดิตสำหรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ในยอดคงเหลือภายในของคุณ อนุญาตให้ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกๆ สามวัน ตัวเลือกนี้สามารถเข้าถึงได้ในแผงส่วนตัวของคุณ

หากคุณไม่พอใจกับพร็อกซีที่คุณซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณติดต่อทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราเพื่อดำเนินการคืนเงิน

การซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก ProxyCompass แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินนี้

4. บัญชีผู้ใช้

คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นบางอย่างของบริการของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ProxyCompass จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการปกป้องบัญชีของคุณ

5. การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณตกลงที่จะใช้บริการของเราอย่างถูกกฎหมาย และไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสิทธิ์ของผู้อื่นในขณะที่ใช้บริการของเรา ห้ามคุณใช้บริการของเราโดยชัดแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฉ้อโกง การคุกคาม หรือการเผยแพร่มัลแวร์หรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ

6. ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โปรดดูของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อบริการของเรา รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ถือเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ ProxyCompass และผู้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว

8. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลง เราจะเผยแพร่ข้อกำหนดที่อัปเดตบนเว็บไซต์ของเราและอัปเดตวันที่ "อัปเดตล่าสุด" การใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่อัปเดต

9. การสิ้นสุด

เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและอยู่ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา และเพื่อบล็อกหรือป้องกันการเข้าถึงและการใช้บริการของเราในอนาคต

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ ProxyCompass ตั้งอยู่ โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย

11. ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา

เลือกและซื้อพร็อกซี

ปรับแต่งแพ็คเกจพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายของเรา เลือกสถานที่ ปริมาณ และข้อกำหนดในการให้บริการเพื่อดูราคาแพ็กเกจทันทีและต้นทุนต่อ IP เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายสำหรับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ

เลือกแพ็คเกจพร็อกซีของคุณ

เลือกและซื้อพร็อกซี