สหรัฐอเมริกา

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

เยอรมนี

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

ประเทศอังกฤษ

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

ฝรั่งเศส

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

สเปน

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

บราซิล

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

รัสเซีย

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

แคนาดา

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

ออสเตรเลีย

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

เนเธอร์แลนด์

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

โปแลนด์

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

จีน

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

อินเดีย

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

ยูเครน

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

ประเทศผสม

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

ยุโรป

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

สหรัฐอเมริกา + CA + ละตินอเมริกา

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

กลุ่มประเทศ CIS

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

อุทิศ

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • IP และการเข้าสู่ระบบ/การอนุญาตรหัสผ่าน
 • รายการอัปเดตเมื่อมีการร้องขอ
 • การเข้าถึง API

การหมุนพร็อกซี

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • การอนุญาตเข้าสู่ระบบ / รหัสผ่าน
 • IP ใหม่พร้อมทุกคำขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • การอนุญาตเข้าสู่ระบบ / รหัสผ่าน
 • IP ใหม่พร้อมทุกคำขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • การอนุญาตเข้าสู่ระบบ / รหัสผ่าน
 • IP ใหม่พร้อมทุกคำขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • การอนุญาตเข้าสู่ระบบ / รหัสผ่าน
 • IP ใหม่พร้อมทุกคำขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • การอนุญาตเข้าสู่ระบบ / รหัสผ่าน
 • IP ใหม่พร้อมทุกคำขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • การอนุญาตเข้าสู่ระบบ / รหัสผ่าน
 • IP ใหม่พร้อมทุกคำขอ
 • การเข้าถึง API

 • SOCKS5 / โปรโตคอล HTTP
 • แบนด์วิธไม่จำกัด
 • การเชื่อมต่อพร้อมกันไม่จำกัด
 • การอนุญาตเข้าสู่ระบบ / รหัสผ่าน
 • IP ใหม่พร้อมทุกคำขอ
 • การเข้าถึง API

คำถามที่พบบ่อย

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่:

 1. การข้ามข้อจำกัด: หากการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการบางอย่างถูกบล็อกในประเทศของคุณ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถช่วยให้คุณข้ามข้อจำกัดและเข้าถึงเนื้อหาได้
 2. การไม่เปิดเผยตัวตน: เมื่อใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกแทนที่ด้วยที่อยู่ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถช่วยซ่อนตำแหน่งของคุณและทำให้ไม่เปิดเผยตัวตนได้
 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ต: พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สามารถแคชข้อมูลและเร่งการโหลดหน้าเว็บ

มีพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หลายประเภทที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน:

 1. พร็อกซี HTTP: ทำงานกับการรับส่งข้อมูล HTTP และมักใช้เพื่อเลี่ยงการบล็อกและตัวกรองในระดับ URL
 2. พร็อกซี HTTPS: ทำงานร่วมกับการรับส่งข้อมูล HTTPS และสามารถปกป้องข้อมูลที่ส่งผ่านโปรโตคอล HTTPS
 3. พร็อกซี SOCKS: สามารถทำงานร่วมกับโปรโตคอลต่างๆ รวมถึง HTTP, HTTPS และ FTP รวมถึงโปรโตคอลเครือข่าย เช่น TCP และ UDP
 4. พรอกซี FTP: สามารถใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต
 5. พร็อกซี SMTP: สามารถใช้สำหรับการส่งและรับอีเมล
 6. พร็อกซี DNS: สามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์และกรองที่อยู่ URL ในระดับโดเมน

เซิร์ฟเวอร์ บอตเน็ต และพรอกซีที่อยู่อาศัยเป็นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ประเภทต่างๆ ที่สามารถใช้ในการข้ามข้อจำกัดและการท่องเว็บโดยไม่เปิดเผยตัวตน

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านที่อยู่ IP อื่น พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวมักใช้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางอินเทอร์เน็ตและซ่อนที่อยู่ IP จริงของผู้ใช้

พร็อกซีบอตเน็ตเป็นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมโดยผู้ประสงค์ร้ายผ่านบอตเน็ต บอตเน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์และควบคุมจากระยะไกลโดยผู้โจมตี พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้มักจะใช้เพื่อซ่อนตำแหน่งที่แท้จริงของผู้โจมตีระหว่างการโจมตีทางไซเบอร์

พรอกซีที่อยู่อาศัยคือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านของผู้ใช้ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษ โดยทั่วไปพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ใช้เพื่อข้ามข้อจำกัดและปกป้องข้อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับพร็อกซีประเภทอื่นๆ เนื่องจากทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่มีความเร็วการเชื่อมต่อสูงและโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง ช่วยให้เข้าถึงทรัพยากรอินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้นและลดเวลาแฝง นอกจากนี้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ยังสามารถป้องกันการฉ้อโกง มัลแวร์และการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น พวกเขาสามารถบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายและควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรผ่านนโยบายความปลอดภัย

และอีกอย่างหนึ่ง: พร็อกซีของเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต่างจากพร็อกซีของ botnet

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงของเซิร์ฟเวอร์พรอกซี จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คุณภาพสูง ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ และอัปเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับอุปกรณ์ จ้างผู้เชี่ยวชาญ และบำรุงรักษา

ดังนั้นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จึงไม่สามารถมีราคาถูกได้หากคุณภาพและความน่าเชื่อถือจำเป็นต้องอยู่ในระดับสูง หากพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์มีราคาถูก ก็มีแนวโน้มที่จะช้า ไม่เสถียร และไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงเมื่อใช้บนอินเทอร์เน็ต

Socks 4 และ Socks 5 เป็นโปรโตคอลพร็อกซีที่แตกต่างจากพร็อกซีทั่วไปในความสามารถหลายประการ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Socks 4 และ Socks 5 อยู่ที่ความสามารถในการใช้การรับส่งข้อมูล UDP และการรับรองความถูกต้อง

Socks 4 เป็นโปรโตคอลเวอร์ชันเก่าที่ไม่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ การรับส่งข้อมูล UDP หรือการกำหนดที่อยู่ IP ระยะไกล

ในทางกลับกัน Socks 5 รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ การรับส่งข้อมูล UDP และสามารถระบุที่อยู่ IP ระยะไกลได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้างช่องทางที่เข้ารหัสระหว่างไคลเอนต์และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

โดยรวมแล้ว Socks 5 ถือเป็นโปรโตคอลพร็อกซีที่มีความปลอดภัยและมีคุณสมบัติหลากหลายมากกว่า Socks 4 และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการไม่ระบุชื่อและปกป้องการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

นี่คือตารางเปรียบเทียบ:

พรอกซีเซิร์ฟเวอร์จาก ProxyCompass
HTTP
HTTPS
ถุงเท้า4
ถุงเท้า5
ท่าเรือ
8080/8085
8080/8085
1080/1085
1080/1085
ทำงานกับไซต์ HTTPS
เลขที่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่เปิดเผยตัวตน
บางส่วน
บางส่วน
สมบูรณ์
สมบูรณ์
ปริมาณการใช้ข้อมูลไม่ จำกัด
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ขีดจำกัดของเธรด
เลขที่
เลขที่
เลขที่
เลขที่
ความเร็วพร็อกซี
สูงถึง 100 เมกะไบต์/วินาที
สูงถึง 100 เมกะไบต์/วินาที
สูงถึง 100 เมกะไบต์/วินาที
สูงถึง 100 เมกะไบต์/วินาที
ความสามารถในการทำงานร่วมกับ IP โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
จำนวนซับเน็ตคลาส (C) ในพร็อกซีบัฟเฟอร์
>250
>250
>250
>250

LIR (Local Internet Registry) เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดสรรและการจัดการที่อยู่ IP และระบบอัตโนมัติ (AS) ภายในภูมิภาคของตน LIR ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้า (องค์กรหรือบุคคล) มีที่อยู่ IP และ AS ที่สามารถใช้เพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

LIR ได้รับการบล็อกของที่อยู่ IP และ AS จาก RIR (Regional Internet Registries) ซึ่งในทางกลับกันจะได้รับบล็อกเหล่านี้จาก IANA (Internet Assigned Numbers Authority) LIR ยังรับผิดชอบในการรักษาความถูกต้องและสกุลเงินของที่อยู่ IP และการลงทะเบียน AS ที่พวกเขาจัดการ รวมถึงการร่วมมือกับ LIR อื่นๆ สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการระงับข้อพิพาท

ใช่ ในบางกรณี การมีที่อยู่ IP (หรือพร็อกซี) จำนวนมากขึ้นสามารถลดโอกาสในการบล็อกหรือแบนได้ เนื่องจากเมื่อใช้ที่อยู่ IP (หรือพรอกซีจำนวนมาก) บริการบางอย่างไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าคำขอทั้งหมดมาจากอุปกรณ์หรือผู้ใช้เดียวกัน ทำให้ยากยิ่งขึ้นในการระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตราย

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการใช้ที่อยู่ IP หรือพร็อกซีหลายรายการไม่ได้รับประกันการป้องกันที่สมบูรณ์ต่อการบล็อกหรือการแบน บริการจำนวนมากอาจใช้วิธีการอื่นเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้หรือการใช้ระบบ captcha ดังนั้น การใช้ที่อยู่ IP (หรือพรอกซี) จำนวนมากจึงไม่ใช่วิธีการเดียวในการป้องกันการบล็อกหรือการแบน และสามารถเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือมากมายในกลยุทธ์การป้องกันที่ครอบคลุม

การเลือกประเทศพร็อกซีสำหรับการทำงานขึ้นอยู่กับงานและข้อกำหนดเฉพาะ หากคุณต้องการทำงานกับเว็บไซต์และบริการที่มีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น คุณควรเลือกพรอกซีจากประเทศนั้น

หากคุณต้องการรับรองความปลอดภัยและการไม่เปิดเผยตัวตนในขณะที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต จะเป็นการดีกว่าที่จะเลือกพร็อกซีจากประเทศที่มีนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและระบบตุลาการที่เป็นอิสระ ในกรณีเช่นนี้ พร็อกซีจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาอาจเป็นทางเลือกที่ดี

สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับคุณภาพและความเร็วของพร็อกซีเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

ความเร็วของการดำเนินการพร็อกซีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย:

 1. ระยะทางไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ยิ่งเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ไกลเท่าไร เวลาแฝงก็จะสูงขึ้นและการประมวลผลคำขอก็จะช้าลงเท่านั้น
 2. คุณภาพและโหลดเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ส่งคำขอไปยังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
 3. จำนวนผู้ใช้ที่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ยิ่งมีผู้ใช้มากเท่าไร พร็อกซีก็จะทำงานช้าลงเท่านั้น เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ต้องการทรัพยากรมากขึ้นในการประมวลผลคำขอ
 4. ประเภทของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์และการตั้งค่าการเชื่อมต่อ พรอกซีบางประเภท (เช่น HTTP) ทำงานช้ากว่าประเภทอื่น (เช่น SOCKS5) นอกจากนี้ การตั้งค่าบางอย่าง เช่น การเข้ารหัสการรับส่งข้อมูลอาจทำให้การทำงานของพร็อกซีช้าลง
 5. คุณภาพและการโหลดของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์นั้นเอง หากเซิร์ฟเวอร์ทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัยหรือมีภาระงานสูง อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง
 6. การปิดกั้นและข้อจำกัด หากพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถูกบล็อกหรือมีข้อจำกัดด้านจำนวนคำขอหรือความเร็ว อาจทำให้การทำงานช้าลงได้

ผู้ใช้ของเราพูดอะไรเกี่ยวกับเรา?

ในฐานะมือใหม่ ฉันรู้สึกทึ่งกับการสนับสนุนของ ProxyCompass ที่มอบให้ ทีมของพวกเขาอดทน ส่งบทช่วยสอนมาให้ฉันและช่วยฉันสำรวจแพลตฟอร์มของพวกเขา เป็นประสบการณ์ระดับ 5 ดาวอย่างแท้จริง!

อีธาน โรเบิร์ตส์

ProxyCompass เป็นผู้เปลี่ยนเกมสำหรับความต้องการทางการตลาดออนไลน์ของฉัน ตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลายทำให้การทำธุรกรรมราบรื่น พร็อกซีของพวกเขาเชื่อถือได้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของฉันอย่างมาก

เฮนรี เทิร์นเนอร์

ฉันมีความต้องการเฉพาะสำหรับพร็อกซีศูนย์ข้อมูล และ ProxyCompass ก็ส่งมอบสิ่งที่ฉันกำลังมองหาได้ตรงตามที่ต้องการ การสนับสนุนของพวกเขารวดเร็วและเป็นโซลูชันที่ราบรื่น

โอลิเวีย แอนเดอร์สัน

ตื่นเต้นอย่างยิ่งกับประสิทธิภาพของ ProxyCompass! การบริการลูกค้าของพวกเขาเป็นเลิศ ช่วยแนะนำฉันตลอดขั้นตอนการตั้งค่า ผู้รับมอบฉันทะมีความเสถียรและรวดเร็ว บริการระดับ 5 ดาวอย่างแน่นอน!

เบนจามิน อดัมส์

ฉันใช้ ProxyCompass มาหลายเดือนแล้ว และบริการของพวกเขาก็ไม่มีใครเทียบได้ ความเร็วและความน่าเชื่อถือของพร็อกซีของพวกเขาเกินความคาดหมายของฉัน ฝ่ายบริการลูกค้าของพวกเขาพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ ทำให้ประสบการณ์ของฉันราบรื่นและสนุกสนาน

แดเนียล เทิร์นเนอร์

ProxyCompass ทำให้ฉันประทับใจกับการสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉันมีปัญหาเล็กน้อยในการตั้งค่า และทีมของพวกเขาก็แก้ไขได้ในเวลาไม่นาน ความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อความพึงพอใจของลูกค้านั้นชัดเจน และฉันขอแนะนำบริการของพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง

มีอา อีแวนส์

ProxyCompass โดดเด่นด้วยพร็อกซีที่เชื่อถือได้และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ มีตัวเลือกมากมายที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลาย ฉันพอใจมากกับบริการของพวกเขาและแนะนำให้ทุกคนที่ต้องการพร็อกซีที่เชื่อถือได้

อีธาน พาเทล

หลังจากประสบการณ์ที่น่าผิดหวังกับผู้ให้บริการรายอื่น ฉันกลับมาที่ ProxyCompass และลองใช้พร็อกซีที่โฮสต์ที่ศูนย์ข้อมูลของพวกเขา พวกเขาทำงานได้อย่างไร้ที่ติตามความต้องการของฉัน ขอบคุณสำหรับการบริการที่มีคุณภาพสูง

ลูคัส มิทเชลล์

การค้นหา ProxyCompass เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับธุรกิจของฉัน พร็อกซีของพวกเขามีคุณภาพสูง ทำให้มั่นใจในการเข้าถึงที่ปลอดภัยและไม่สะดุด ความสะดวกในการใช้งานและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับมืออาชีพ

โนอาห์ วิลสัน

ราคา ProxyCompass

เรานำเสนอตัวเลือกที่ยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบความสามารถในการปรับขนาด ประสิทธิภาพ และการเข้าถึงพร็อกซีเฉพาะประเทศที่คุณต้องการ

โปรดทราบว่าราคาของแพ็คเกจพร็อกซีของเราจะแตกต่างกันไปตามปริมาณที่อยู่ IP และประเทศที่ต้องการ สิ่งนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งโซลูชันพร็อกซีของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะและการตั้งค่าทางภูมิศาสตร์ของคุณ

ในการเริ่มต้น ให้เลือกแพ็คเกจที่สอดคล้องกับจำนวนที่อยู่ IP และประเทศที่คุณต้องการมากที่สุด จากนั้นคุณจะสามารถเข้าถึงโซลูชันพร็อกซีที่เชื่อถือได้และปลอดภัยสูง เรามุ่งมั่นที่จะเสนอราคาที่แข่งขันได้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพหรือประสิทธิภาพ

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสม ทีมสนับสนุนเฉพาะของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ สัมผัสพลังของบริการพร็อกซี่เฉพาะประเทศของเราและปลดล็อคกิจกรรมออนไลน์ที่ราบรื่น