Proxy HTTP và HTTPS là gì?

Có nhiều loại máy chủ proxy. Các loại này có thể được nhóm theo giao thức, số lượng người dùng đang hoạt động (proxy chia sẻ, proxy riêng và proxy nguyên chất), loại địa chỉ IP được chỉ định (proxy công cộng hoặc proxy miễn phí, proxy dân cư, proxy di động và proxy trung tâm dữ liệu) và Phiên bản IP (proxy IPv4 và IPv6). Tuy nhiên, bài viết này sẽ […]

Đọc thêm...
Proxy SOCKS5 là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Bạn có thể đã nghe nói về proxy và thậm chí có thể là proxy SOCKS. Về cốt lõi, máy chủ proxy hoặc proxy là các trung gian dựa trên phần cứng hoặc phần mềm đặt trên máy cục bộ hoặc máy từ xa. Trong vai trò trung gian này, chúng định tuyến tất cả lưu lượng truy cập giữa các trình duyệt web (máy khách web) và máy chủ web thông qua chính chúng, do đó chặn hoặc ngăn chặn giao tiếp trực tiếp. […]

Đọc thêm...