Dịch vụ proxy là gì?

Dịch vụ proxy là một công ty sở hữu nhiều mạng con IP và cung cấp quyền truy cập vào chúng trên cơ sở thương mại, nói cách khác, nó cho thuê proxy. Tổng số địa chỉ IP mà dịch vụ proxy như vậy có quyền truy cập được gọi là nhóm IP. Với nhiều công ty cung cấp máy chủ proxy, điều đó […]

Đọc thêm...
Máy chủ proxy hoạt động như thế nào?

Việc sử dụng máy chủ proxy không phải là điều bắt buộc nhưng nó có một số lợi ích trở nên rõ ràng với các hành vi khác nhau của người dùng. Bằng cách sử dụng một máy chủ proxy, nguồn gốc thực sự của yêu cầu, tức là danh tính và vị trí của người dùng, có thể được che giấu. Khái niệm cơ bản về chức năng Cách thức hoạt động của nó dựa trên […]

Đọc thêm...
Khong biet?

Thuật ngữ máy chủ proxy luôn được sử dụng khi một trang web được mở. Máy tính của bạn gửi địa chỉ IP của nó đến máy chủ nơi lưu trữ nội dung của trang web bạn đang cố mở và máy chủ này sẽ gửi nội dung tương ứng trở lại máy tính của bạn. Máy chủ proxy hoạt động như một […]

Đọc thêm...