บริการพร็อกซีคืออะไร?

บริการพร็อกซีคือบริษัทที่เป็นเจ้าของเครือข่ายย่อย IP หลายรายการ และเสนอการเข้าถึงเครือข่ายย่อยเหล่านี้ในเชิงพาณิชย์ หรืออีกนัยหนึ่งคือบริษัทให้เช่าพรอกซี จำนวนที่อยู่ IP ทั้งหมดที่บริการพร็อกซีเข้าถึงเรียกว่า IP Pool ด้วยบริษัทหลายแห่งที่นำเสนอพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ มัน […]

อ่านเพิ่มเติม...
พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างไร?

ไม่จำเป็นต้องใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ แต่มีข้อดีบางประการที่เห็นได้ชัดเจนตามพฤติกรรมของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน การแทรกแซงพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถปกปิดที่มาที่แท้จริงของคำขอ เช่น ข้อมูลประจำตัวและตำแหน่งของผู้ใช้ได้ พื้นฐานของฟังก์ชัน วิธีการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับ […]

อ่านเพิ่มเติม...
พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คืออะไร?

คำว่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะถูกนำมาใช้เสมอเมื่อมีการเปิดเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ของคุณส่งที่อยู่ IP ไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเนื้อหาของหน้าเว็บที่คุณพยายามเปิดถูกจัดเก็บไว้ และเซิร์ฟเวอร์นี้จะส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกลับไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็น […]

อ่านเพิ่มเติม...