Virgin Proxies คืออะไร?

มีพรอกซีหลายประเภทพร้อมคุณสมบัติที่แตกต่างกันซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานบางอย่าง พร็อกซีที่โฮสต์โดยศูนย์ข้อมูลเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการให้การปกป้องความเป็นส่วนตัวออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและทางธุรกิจ Virgin Proxies คืออะไร? Virgin proxy คือที่อยู่ IP ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน […]

อ่านเพิ่มเติม...
พรอกซีส่วนตัวคืออะไร?

คำว่าพรอกซีใช้เพื่ออธิบายอินเทอร์เฟซการสื่อสารในเครือข่าย พร็อกซีทำหน้าที่เป็นตัวกลาง: รับคำขอ ส่งต่อผ่านที่อยู่ของตัวเอง และสร้างการเชื่อมต่อ พร็อกซีส่วนตัวคือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์พิเศษที่สามารถกำหนดให้กับเจ้าของได้เพียงคนเดียวเท่านั้น มันถูกใช้เพื่อซ่อนหนึ่ง ' […]

อ่านเพิ่มเติม...
พรอกซีที่ใช้ร่วมกันคืออะไร?

พรอกซีที่ใช้ร่วมกันเสนอตัวเลือกที่ดีและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานที่อยู่ IP ที่มีอยู่หลายรายการพร้อมกันโดยผู้ใช้จำนวนมากเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยไม่เปิดเผยตัวตน ข้ามตัวกรองเว็บ เข้าถึงเนื้อหาบางอย่างที่ถูกบล็อกเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้ง ประหยัด ค่าใช้จ่าย ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ร่วมกันยังสามารถให้บริการที่เป็นประโยชน์ เช่น […]

อ่านเพิ่มเติม...