Hướng dẫn xóa dữ liệu

Fineproxy.de không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn; nó chỉ được sử dụng cho mục đích đăng nhập. Theo quy tắc của Nền tảng Facebook, bạn phải cung cấp URL gọi lại xóa dữ liệu người dùng hoặc URL hướng dẫn xóa dữ liệu. Nếu bạn muốn xóa các hoạt động của mình đối với Fineproxy.de, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới: Đi tới tài khoản Facebook của bạn […]

Đọc thêm...
Thanh toán cho dịch vụ proxy bằng tiền điện tử

Tại sao thanh toán bằng tiền điện tử lại mang lại lợi nhuận Hiện tại đang có một áp lực đáng kể đối với những người chấp nhận thanh toán trong lĩnh vực tài chính. Việc nhận tiền từ bất kỳ khách hàng nào trở thành điều không thể. Các ngân hàng và hệ thống thanh toán buộc dịch vụ Fineproxy.de của chúng tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng khách hàng của họ theo yêu cầu KYC. Có lẽ bạn không […]

Đọc thêm...
Cách mua proxy

Để mua máy chủ proxy, bạn cần truy cập trang mua proxy và chọn quốc gia bạn quan tâm cũng như số lượng máy chủ proxy phù hợp. Nếu bạn không thể tìm thấy quốc gia proxy bạn cần hoặc số lượng proxy phù hợp, chỉ cần gửi yêu cầu cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng giúp […]

Đọc thêm...
Thời gian thử nghiệm

Để kiểm tra hoạt động của máy chủ proxy của chúng tôi, bạn cần đăng ký trên trang web của chúng tôi và mua bất kỳ gói máy chủ proxy nào có chứa tối đa 1000 địa chỉ IP. Bạn có thể sử dụng các máy chủ proxy này để kiểm tra hiệu suất và khả năng tương thích của chúng với các dự án của bạn trong vòng 24 giờ sau khi mua. Nếu vì lý do nào đó […]

Đọc thêm...
Cách bổ sung số dư nội bộ

Số dư nội bộ được sử dụng để tự động thanh toán cho dịch vụ proxy của chúng tôi. Để thêm tiền vào số dư, bạn cần làm như sau: Theo liên kết này hoặc nhấp vào hình ảnh có ký hiệu đô la. Chọn một phương thức và thực hiện thanh toán.

Đọc thêm...
Cách hủy thanh toán tự động PayPal

Quan trọng: Tại thời điểm này, chúng tôi không chấp nhận thanh toán qua Paypal. Vui lòng sử dụng một phương thức thanh toán thay thế. Để hủy đăng ký Paypal hàng tháng của bạn, hãy làm như sau: Đăng nhập vào tài khoản Paypal của bạn. Chuyển đến trang cài đặt bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng. Chuyển đến phần “Thanh toán”. Trên trang xuất hiện, hãy nhấp vào nút “Quản lý thanh toán tự động” […]

Đọc thêm...
Cách tải xuống danh sách proxy của bạn

Để tải xuống danh sách proxy, bạn cần: Theo liên kết này tới Sản phẩm & Dịch vụ của tôi (Produkte & Dienstleistungen) và nhấp vào tên gói. Trên trang xuất hiện, hãy kiểm tra địa chỉ IP trong trường “IP ràng buộc”. Đảm bảo rằng địa chỉ IP trong trường này tương ứng với địa chỉ IP của bạn hoặc […]

Đọc thêm...